Lakisääteinen yksinoikeudellinen markkinointilupa on Fintoto Oy:llä, Veikkaus Oy:llä ja Raha-automaattiyhdistyksellä. Kaikkien muiden rahapelifirmojen markkinointi Suomessa on kiellettyä ja rikoslain mukaan rangaistavaa. Tämä on arpajaislain säännöksillä määrätty.

Viranomaiset voivat puuttua laittomaan rahapelitoimintaan ja laittomaan markkinointiin. Käytännössä Poliisihallitus lähettää tarvittaessa rahapeliyritykselle selvityspyynnön tai tekee poliisille tutkintapyynnön, jossa selvitetään syyllistyykö rahapeliyhtiö mahdollisesti rikokseen.

Lokakuussa 2010 astu voimaan arpajaislain muutos, jolloin lakiin lisättiin Poliisihallitukselle mahdollisuus rahapelin toimeenpanon kieltämiseen ja rahapelin markkinoinnin kieltämiseen. Kieltojen tehostamiseksi Poliisihallitus voi asettaa uhkasakon.

Suomessa Poliisi on asettanut uhkasakon NordicBetin ja jääkiekkojoukkue Jokereiden sponsoriyhteistyön takia. NordicBet sponsoroi Jokereita, ja lopulta jääkiekkojoukkue joutui poistamaan NordicBet mainokset pelipaidoistaan. Poliisihallitus totesi mainokset lainvastaisiksi ja asetti 100 000 euron uhkasakon.

Suomessa ei kuitenkaan ole vielä annettu yhtään tuomiota laittomasta rahapelitoiminnasta.