Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:N sivuilta löydät hyvän infopaketin markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluiden ostamiseen.

Osiossa on ohjeet kilpailutukseen, Viestinnän ostajan opas, Suositus mediatunnuslukujen käyttämisestä, Viestinnän mittaamisen opas ja MTL:n eettiset periaatteet viestintätoimistolle. Löydät myös eettiset säännöt, lobbauksen eettiset ohjeet ja MTL ry:n säännöt.

Lue lisää täällä.